پمپ هیدرولیک

محصول: VIKTOR

انواع: سری V

مشخصات فنی پمپ هیدرولیک VIKTOR
این پمپ ها صدای کمی دارند و همچنین حداکثر فشار کاری آنها 170 بار میباشد و حداکثر دور آن 1800 دور در دقیقه میباشد این پمپ ها در سری های 25 و 35 و 45 گالن میباشند.

 

کاربردها پمپ هیدرولیک VIKTOR

 

این پمپ ها در مواردی همچون ماشین آلات صنعتی.تراکتور.کمباینر.لیفتراک.بالابر هیدرولیکی. صنایع دیگ بخاروبلوکر و دیگر ماشین آلات هیدرولیکی که بسته به شرایط کاری مصرف کننده تغییر میکند مورد استفاده قرار میگیرند.

———————————————————————————————————————————————————————————–

محصول: VIKTOR

انواع: V دو تکه سری

مشخصات فنی پمپ هیدرولیک VIKTOR
سری دو تکه شامل یک پمپ با لیتراژ بالاتر و یک پمپ با لیتراژ پایین ترمیباشد این پمپ ها صدای کمی دارند و همچنین حداکثر فشار کاری آنها 170 باراست و حداکثر دور آن 1800 دور در دقیقه میباشد این پمپ ها در سری های25/25 و 25/35 و 25/45 و 35/45 گالن میباشند .

 

کاربردها پمپ هیدرولیک VIKTOR
این پمپ ها در مواردی همچون ماشین آلات صنعتی.تراکتور.کمباینر.لیفتراک.بالابر هیدرولیکی. و دیگر ماشین آلات هیدرولیکی که نیاز به دبی آن ها بالا است و بسته به شرایط کاری مصرف کننده تغییر میکند مورد استفاده قرار میگیرند .

———————————————————————————————————————————————————————————–

محصول: VIKTOR

انواع: سری VQ

مشخصات فنی پمپ هیدرولیک VIKTOR
این پمپ ها برای فشارو همچنین سرعت های بالا مورد استفاده قرار میگیرند حداکثر فشار کاری این پمپ ها 210 بار است و حداکثر دور آن ها 2700 دور در دقیقه میباشد این پمپ ها در سری های 20 و 25 و 35 و 45 گالن میباشند.

 

کاربردها پمپ هیدرولیک VIKTOR
این پمپ ها در مواردی همچون ماشین آلات صنعتی.تراکتور.کمباینر.لیفتراک.بالابر هیدرولیکی. صنایع دیگ بخاروبلوکر و دیگر ماشین آلات هیدرولیکی که بسته به شرایط کاری مصرف کننده تغییر میکند مورد استفاده قرار میگیرند.

———————————————————————————————————————————————————————————

محصول: VIKTOR

انواع: VQ سری دو تکه

مشخصات فنی پمپ هیدرولیک VIKTOR
سری دو تکه شامل یک پمپ با لیتراژ بالاتر و یک پمپ با لیتراژ پایین ترمیباشد این پمپ ها صدای کمی دارند و همچنین حداکثر فشار کاری آنها 210 باراست و حداکثر دور آن 2700 دور در دقیقه میباشد این پمپ ها در سری های 20/25و 20/35و 20/45 و 25/35 و 25/45 و 35/45

 

کاربردها پمپ هیدرولیک VIKTOR
این پمپ ها در مواردی همچون ماشین آلات صنعتی.تراکتور.کمباینر.لیفتراک.بالابر هیدرولیکی. و دیگر ماشین آلات هیدرولیکی که نیاز به دبی آن ها بالا است و بسته به شرایط کاری مصرف کننده تغییر میکند مورد استفاده قرار میگیرند .

——————————————————————————————————————————————————————————-

محصول: ZBF

انواع: ZBF سری A

مشخصات فنی پمپ هیدرولیک ZBF
این پمپ ها فشار کاری بالاتری را میتوانند تحمل کنند تا سقف 250 بار همچنین توان جابجایی دبی این پمپ 1 تا 8 گالن در دقیقه میباشد و سرعت آن 2100 تا 6000 دور در دقیقه است .

 

کاربردها پمپ هیدرولیک ZBF
این پمپ ها در مواردی همچون ماشین آلات صنعتی.تراکتور.کمباینر.لیفتراک.بالابر هیدرولیکی. صنایع دیگ بخاروبلوکر و دیگر ماشین آلات هیدرولیکی که بسته به شرایط کاری مصرف کننده تغییر میکند مورد استفاده قرار میگیرند.

——————————————————————————————————————————————————————————

محصول: REXROTH

ساخت: آلمان

مشخصات فنی پمپ هیدرولیک REXROTH
این پمپ ها در سایز ها و فشار های مختلف وجود دارند که بر حسب نیاز مصرف کننده تغییر میکند .

 

کاربردها پمپ هیدرولیک REXROTH
این پمپ ها در مواردی همچون ماشین آلات صنعتی.تراکتور.کمباینر.لیفتراک.بالابر هیدرولیکی. صنایع دیگ بخاروبلوکر و دیگر ماشین آلات هیدرولیکی که بسته به شرایط کاری مصرف کننده تغییر میکند مورد استفاده قرار میگیرند