فشارشکن های هیدرولیک

محصول: HYSTAR

ساخت: تایوان

مشخصات فنی فشار شكن های هیدرولیک HYSTAR
این رلیف ها(فشار شکن ها) دردو نوع برقی و دستی موجود می باشند و همچنین سایز آن ها به صورت 4/1و1-1-4/3-2/1-8/3 میباشد . 
کاربردها فشار شكن های هیدرولیک HYSTAR
این فشار شکن ها در تمام سیستم های هیدرولیک به منظور جلوگیری از ازدیاد فشار و آسیب دیدن اجزا بر مبنای فشارکاری سیستم مورد استفاده قرار میگرند.—————————————————————————————————————————————————————————————-

محصول: REXROTH

ساخت: آلمان

مشخصات فنی فشار شكن های هیدرولیک REXROTH
این رلیف ها(فشار شکن ها) دردو نوع برقی و دستی موجود می باشند و همچنین سایز و فشار کاری آن ها به صورت های مختلف میباشد . 
کاربردها فشار شكن های هیدرولیک REXROTH
این فشار شکن ها در تمام سیستم های هیدرولیک به منظور جلوگیری از ازدیاد فشار و آسیب دیدن اجزا بر مبنای فشارکاری سیستم مورد استفاده قرار میگرند.