جک هیدرولیک

محصول: WEBER HYDRAULIC

مشخصات فنی جک هیدرولیک WEBER HYDRAULIC
کورس این جک ها46 س م میباشد -شفت آن 5/2 – گلویی آن7/3 و قطر خارجی آن7/4 است . 
کاربردها جک هیدرولیک WEBER HYDRAULIC
از این جک ها در موارد مختلف مانند باز و بسته کردن درب های دیگ بخار و بلوکر-جک های کمکی در پرس ها و در ماشین آلات صنعتی دیگر که بسته به شرایط مصرف کننده متفاوت است کاربرد دارند .—————————————————————————————————————————————————————————————-

محصول: PARKER

ساخت: آلمان

مشخصات فنی جک هیدرولیک PARKER
کورس این جک ها38 س م میباشد -شفت آن5/2- گلویی آن8/3 و قطر خارجی آن5است. 
کاربردها جک هیدرولیک PARKER
از این جک ها در موارد مختلف مانند باز و بسته کردن درب های دیگ بخار و بلوکر-جک های کمکی در پرس ها و در ماشین آلات صنعتی دیگر که بسته به شرایط مصرف کننده متفاوت است کاربرد دارند.——————————————————————————————————————————————————————————–

محصول: HYDROPNEU

ساخت: آلمان

مشخصات فنی جک هیدرولیک HYDROPNEU
کورس این جک ه2/5 س م میباشد . 
کاربردها جک هیدرولیک HYDROPNEU
به دلیل کورس پایین این جک ها از این جک ها در موارد مختلف که بسته به شرایط مصرف کننده متفاوت است استفاده می شوند.———————————————————————————————————————————————————————————-

محصول: REXROTH

ساخت: آلمان

مشخصات فنی جک هیدرولیک REXROTH
کورس این جک ها50 س م میباشد -شفت آن2/2- گلویی آن4/3 و قطر خارجی آن9/3 است همچنین این جک ها در دو نوع موجود میباشند: 1-جک های دو سر میل پیستون 2-جک های دو طرفه معمولی . 
کاربردها جک هیدرولیک REXROTH
از این جک ها در موارد مختلف مانند باز و بسته کردن درب های دیگ بخار و بلوکر-جک های کمکی در پرس ها و در ماشین آلات صنعتی دیگر که بسته به شرایط مصرف کننده متفاوت است کاربرد دارند .——————————————————————————————————————————————————————————–