موتور پمپ

موتور پمپ چیست ؟

موتور پمپ دستگاهی است که از دو قسمت موتور و پمپ ساخته شد است که موتور با استفاده از سوخت های فسیلی نظیر بنزین ، نفت و دیزل ( گازوییل ) بدین صورت که سوخت فسیلی داخل سیلندر پس از احتراق تبدیل به انرزی مکانیکی و حرکتی شده و بروانه پمپ به حرکت در می آید و کار انتقال آب صورت میگیرد

نکاتی که در موتور پمپ باید رعایت شود :

پمپ در ابتدای روشن شدن حتما باید هواگیری شده باشد

هیچگاه پمپ نباید بدون آب کار کند

به صورت مداوم بیشتر از سه ساعت نباید کار کند

بعد از هر بار مصرف روغن و بنزین پمپ را باید تخلیه کرد.

اتصالات پمپ باید محکم و اصولی باشد .