گیربکس شافت مستقیم (هلیکال)

در این نوع گیربکس انتقال نیرو از طریق درگیری چرخ دنده های هلیکال انجام می شود. طراحی دقیق و بهینه شده به همراه دقت و مهارت در عملیات تراش چرخ دنده, عملیات حرارتی و سنگ زنی چرخ دنده ها و محورهای آنها, این نوع گیربکس را دارای خصوصیات ایده آل برای کار سنگین و طولانی مدت می کنند. این نوع گیربکس دارای برگشت پذیری می باشد, ولی در صورت لزوم می توان با اضافه کردن یک سازوکار بازدارنده, خاصیت برگشت ناپذیری را نیز به این نوع گیربکس افزود.

HG

گیربکس های شفت مستقیم که محور ورودی و خروجی هم راستا و هم مرکزند. کلیه چرخ دنده ها از فولادهای آلیاژی با شماره استانداردDIN1.7225 یا DIN7131 و کلیه محورها از DIN1.1191 تولید شده اند. در این نوع گیربکس امکان امکان اجرای ۲ یا ۳ مرحله تبدیل وجود دارد.

هلیکال hg

محور ورودی در این نوع گیربکس هلیکال با بهره گیری از پولی, چرخ زنجیر, مکانیزم های دستی و یا کوپلینگ با موتور به چرخش در می آیند.

MHG

گیربکس های شفت مستقیم که محور ورودی و خروجی در راستای هم و هم مرکزند. کلیه چرخ دنده ها از فولاد آلیاژی با شماره استانداردDIN1.7225 و کلیه محورها از DIN1.1191 تولید شده اند.

محور ورودی این نوع گیربکس هلیکال از نوع “هالو شفت” می باشد که امکان اتصال مستقیم الکتروموتور به گیربکس را فراهم می آورد.

RAP

گیربکس های شفت موازی که محور ورودی و خروجی به موازات هم قرار گرفته اند. امکان کار با قدرت های بالا و متوسط, پوسته ی چدنی کاملا مستحکم, قابلیت نصب از چهار جهت و امکان اجرای دو یا سه مرحله تبدیل از خصوصیات این نوع گیربکس هستند.

RAPهلیکال

محور ورودی در این نوع گیربکس هلیکال با بهره گیری از پولی, چرخ زنجیر و مکانیزم های دستی به چرخش در می آید.

MRAP

گیربکس های شفت موازی که محور ورودی و خروجی به موازات هم قرار گرفته اند. امکان کار با قدرت های بالا و متوسط, پوسته ی چدنی کاملا مستحکم, قابلیت نصب از چهار جهت و امکان اجرای دو یا سه گام تبدیل از خصوصیات این نوع گیربکس هستند.

محور ورودی این نوع گیربکس با بهره گیری از یک یک فلنچ ناقوسی و یک کوپلینگ به چرخش درمی آید.

BF

گیربکس های خود سوارشو (OFFSET) با بهره گیری از امکان نصب روی محور خروجی خود و مهار شدن توسط یک بازوی واکنشی, از بروز اشکالاتی که شوک ها یا لنگی های یک سامانه می توانند بوجود آورند, جلوگیری می کند.

هلیکال خود سوار شوoffset

محور ورودی در این نوع گیربکس هلیکال با بهره گیری از پولی, چرخ زنجیر و مکانیزم های دستی و یا یک فلنچ ناقوسی و یک کوپلینگ به چرخش در می آید.

MBF

گیربکس های خود سوارشو (OFFSET) با بهره گیری از امکان نصب روی محور خروجی خود و مهار شدن توسط یک بازوی واکنشی, از بروز اشکالاتی که شوک ها یا لنگی های یک سامانه می توانند بوجود آورند, جلوگیری می کند.

محور ورودی این نوع گیربکس هلیکال از نوع “هالو شفت” می باشد که امکان اتصال مستقیم الکتروموتور به گیربکس را فراهم می آورد

elikal

منبع:رهنما