گیربکس خورشیدی

گیـربـکس های خـورشیـدی:

در این نوع گیـربـکس ها سه اسپارگر در یک حلقه ی دندانه دار از داخل محاط شده اند و یک پینیون در مرکز این حلقه قرار دارد که با این سه اسپارگر درگیر می باشد . با چرخش این پینیون سه اسپارگر با حفظ زاویه ی 120 درجه ازیکدیگر مثل سیاره حول مرکز پینیون که حکم خورشید را دارد می چرخند به همین دلیل درفارسی به آن خورشیدی و در لاتین سیاره ای (Planotary) می گویند.

 گیـربـکس های خـورشیـدی زاویه دار:

برای کاهش دور باید یک حلقه ی دیگر هم به گیـربـکس اضافه نمود . پس باید حرکت سه اسپارگر را به یک چرخش حول یک محور تبدیل نمود . باید صفحه ای را به سه اسپارگر متصل نمود که با چرخش سه اسپارگر داخل حلقه آن صفحه حول محور پینیون چرخش کند . دوباره می توان به این صفحه پینیونی متصل نمود که سه اسپارگر دیگر که در یک حلقه ی دیگر محاط هستند بچرخاند و با این روش وبا اضافه نمودن حلقه ها یا به اصطلاح طبقات دور و گشتاور گیـربـکس را دستکاری نمود و تغییر داد.

گیربکس خورشیدی

با اضافه کردن یک اسپارگر تنش در چرخدنده ها کاهش یافته پرت حرارتی و صوتی کمتر شده گیـربـکس روان تر شده و در نتیجه کارایی و راندمان آن افزایش میابد.مانند گیـربـکس های هلیکال با افزودن دو چرخدنده ی گونیایی زاویه ی قائمه در خروجی حاصل می شود.