کنترلر دور پمپ

مدل قدرتhp ولتاژ ورودی ولتاژ خروجی حداکثر فشار
IPFC114 3 تک فاز تک فاز-سه فاز 16
IPFC304 3 تک فاز تک فاز-سه فاز 16
FCP109 1.5 تک فاز تک فاز-سه فاز 16