تاکوژنراتور چیست؟

تاکوژنراتور های ماشین های کسر اسب بخار هستند که به صورت ژنراتور کار می کنند و برای تبدیل سرعت دورانی به سیگنال الکتریکی متناسب با آن به کار می روند.

انواع تاکوژنراتور شامل:

– تاکوژنراتور های DC

-تاکوژنراتور های AC

می باشند.

تاکوژنراتور ها معمولا به صورت مستقیم به محور مورد نظر کوپله می شوند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر از طریق آدرس زیر با ما در تماس باشید:

info@nirco.ir