کاتالوگ NORM (روغن داغ)

کاتالوگ پمپ های روغن داغ استاندارت ترکیه

جهت دانلود ( دریافت ) فایل کلیک  کنید.

——————————————————————-

 

لیست پمپ های موجود
پمپ 125-32 SNKY
پمپ 160-32 SNKY
پمپ 200-32 SNKY
پمپ 250-32 SNKY
پمپ 125-40 SNKY
پمپ 160-40 SNKY
پمپ 200-40 SNKY
پمپ 250-40 SNKY
پمپ 125-50 SNKY
پمپ 160-50 SNKY
پمپ 200-50 SNKY
پمپ 250-50 SNKY
پمپ 125-65 SNKY
پمپ 160-65 SNKY
پمپ 200-65  SNKY
پمپ 250-65 SNKY
پمپ 160-80 SNKY
پمپ 200-80 SNKY
پمپ 250-80 SNKY
پمپ 160-100 SNKY
پمپ 200-100 SNKY
پمپ 250-100 SNKY
پمپ 200-125 SNKY
پمپ 200-150 SNKY