الکتروویبره

موارد کاربرد الکتروویبره:
– سیمان و بتون
– مواد غذایی
– کاشی و سرامیک و موزائیک
– پلاستیک
– شیشه
– ریخته گری
– شیمی و آزمایشگاههای شیمی
– چوب و کاغذ
– صنعت ساختمان
– آرد و کارخانه های ماکارونی
– شیرینی و شکلات