الکتروموتور ضد انفجار EEX

ارتباط بین مناطق پر خطر و دسته بندی تجهیزات در استاندارد اروپایی 1999/92/EC مشخص شده است. استانداردهای ساخت خاص برای حفاظت­های ضدانفجاری (به عنوان مثال Ex-d) و نیز رده موتوری که می تواند برای این استانداردها به کار برده شوند را مشخص می کند.( به عنوان مثال 2G) کاربردها الکتروموتورهای ضدانفجار در هر جایی که ایمنی در برابر انفجار و آتش بوسیله گازها ، غبارها و مایعات قابل اشتعال باید تضمین شود ، به کار برده می شود. این تجهیزات درصنایع زیر استفاده می شوند :

√ صنایع شیمیایی

√ صنایع پتروشیمی

√ صنایع گرافیک

√ پالایشگاهها

√ نیروگاههای حرارتی

√ معادن

√ سکوهای نفتی

√ خطوط لوله نفت

√ خطوط لوله گاز

√ در کشتی

√ در صنایع تولیدی

√ سکو های غیر زمینی

√ فرآوری دود

√ جمع آوری زباله و پالایش

√ غلات ، برنج ، شکر فرآوری شده