رولبرینگ های استوانه ای کف گرد

رولبرینگ های استوانه ای کف گرد Cylindrical roller thrust bearings

این رولبرینگ ها برای تحمل بارهای محوری سنگین مناسب هستند. بعلاوه در مقابل بارهای ضربه ای حساس نبوده، استحکام بالا دارند و فضای محوری کمی برای نصب نیاز دارند. در نوع یک ردیفه ساخته شده و بار محوری را از یک سمت می توانند تحمل کنند. طراحی آنها ساده و شامل یک واشر شافت Shaft washer، یک واشر محفظه Housing washer و قفسه بهمراه تعدادی غلتک است. در مواردیکه محل قرار گرفتن رولبیرینگ  مناسب باشد، می توان واشرهای محفظه و شافت را حذف نمود و از خود قفسه و غلتک ها استفاده کرد، ولی به هر حال محل قرار این مجموعه باید سخت و پرداخت شده باشد. به همین دلیل معمولاً کل رولبرینگ دارای یک شماره خاص و هر یک از اجزاء آن نیز دارای یک شماره مجزا است. نوع خاصی از این رولبرینگ ها تولید می شود که با داشتن تعداد غلتک بیشتر، قدرت تحمل بار بیشتری نسبت به نوع استاندارد داشته که البته از سرعت چرخشی کمتری نیز برخوردارند. در موارد دیگر نیز که بعنوان مثال سرعت پایین و یا دقت خیلی زیاد مورد نیاز نباشد، می توان به جای واشرهای محفظه و شافت از واشرهای شیاردار raceway washers یا واشرهای کفی thrust washers استفاده نمود. در بعضی از سریهای این نوع برینگ ها می توان با استفاده از یک واشر میانی Intermediate washer و دو سری قفسه با غلتک، رولبرینگ را به صورت دو طرفه (جهت تحمل بر محوری از دو طرف) تبدیل نمود. در این رولبرینگ ها هیچ گونه ناهمراستایی مجاز نیست. قفسه آنها نیز عموماً از جنس آلیاژهای سبک، برنج و در بعضی موارد فیبری است که در این حالت برینگ تا دمای 120ºc کارکرد دارد. در مورد قسمت هایی از ماشین که با رولبرینگ در تماس هستند components Associated نکاتی نظیر دارا بودن زاویه صحیح نسبت به محور شافت و یکنواخت بودن (پله ای نبودن) اهمیت خاص دارد. اگر از واشرهای خود برینگ استفاده نشود، سختی سطحی که قفسه ها غلتک ها روی آن قرار می گیرند باید بین 58 HRC الی 64 HRC بوده و ناهمواری سطحی نیز حداکثر تا m µ0.2 باشد. (Ra<0.2 m).

بار حداقل Minimum load

حداقل باری که همیشه باید به رولبرینگ اعمال شود تا از بروز مسائلی نظیر سرخوردن غلتک ها بر روی شیار خود اجتناب شود از این رابطه بدست می آید: حداقل بار محوری، نیوتن Fam=N ضریب بار حداقل که در جداول مشخصات رولبرینگ ارائه می شود A= سرعت دورانی، n=r/min

بار دینامیکی معادل بر روی رولبرینگ Equivalent dynamic bearing load

Fa نیروی محوری است P=Fa

بار استاتیکی معادل بر روی رولبرینگ Equivalent static bearing load

Fa نیروی محوری است Po=Fa