بک استاپ

بك استاپ يا برينگ يك طرفه ياتاقاني است كه بيشتر با نصب بر روي شفت موتور گيربكس امكان دور شفت و رابط شفت را بصورت يك طرفه فراهم مي كند.

بك  استاپ ها بنا به كاربرد انواع مختلفي در صنعت دارند كه مهمترين مشخصات فني كنترل آنها دور و ميزان بار مي باشد در دورهاي بسيار بالا ميزان تلرانس داخلي برينگ و نوع مونتاز بسيار حائز اهميت است .

بزرگترين سازندگان بك استاپ در دنيا شركتهاي آلماني مي باشند البته شركتهاي كره اي و ژاپني و آمريكايي نيز سوابق خوبي در زمينه ساخت بك استاپ دارند اما بدليل اينكه تكنولوژيهاي اكثر كارخانجات كشورايران ، اروپايي مي باشد بيشتر بك استاپ هاي مورد استفاده از صنعت ايران آلماني مي باشند .

شركت فلندر بعنوان يكي از بزرگترين توليد كنندگان گيربكسهاي صنعتي در دنيا يكي از تامين كنندگان اصلي گيربكسهاي صنعتي در تكنولوزيهاي مورد استفاده در خطوط توليدي ايران بوده است ، بدليل اينكه اين شركت از بك استاپ هاي آلماني جهت مونتاز گيربكس ها استفاده مي نموده است دو تايپ رينگ اسپن و استايبر تايپهاي عمومي استفاده شده در اين نوع گيربكسها مي باشند.