سری AP

مدل قطر رانش mm قطر مکش mm قدرت الکتروموتور KW دبی M³/H هد M برق مصرفی دور موتور RPM
V Ф HZ
AP 100/00 25 32 0.75 2.1 40 220 1 50 2900
AP 200/00 25 32 1.65 3.6 50 220 1 50 2900
CR 100/00 32 40 0.75 16.8 20 220 1 50 2900
MD 100 25 25 0.75 2.7 53 220 1 50 2900