ابعاد گیربکس های حلزونی از سایز 25 تا 150

اطلاعاتی در مورد ابعاد گیربکس های حلزونی می باشد. nmdem1 nmr2 nmr3