تاکوژنراتور چیست؟

تاکوژنراتور های ماشین های کسر اسب بخار هستند که به صورت ژنراتور کار می کنند و برای تبدیل سرعت دورانی به سیگنال الکتریکی متناسب با آن به کار می روند.

انواع تاکوژنراتور شامل:

- تاکوژنراتور های DC

-تاکوژنراتور های AC

می باشند.

تاکوژنراتور ها معمولا به صورت مستقیم به محور مورد نظر کوپله می شوند.

-

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر از طریق آدرس زیر با ما در تماس باشید:

info@nirco.ir